5.1. Cancel·lació del viatge per causes COVID-19

En cas de cancel·lació de el viatge per causes del COVID-19, ja sigui pel tancament de fronteres a països d’origen, tant del participant com de l’organitzador, o de país de destí del viatge, l’import de la bestreta d’inscripció (400 €) o l’import íntegre en concepte de inscipció seran guardats i traslladats per a la següent edició de el viatge.
En cas que el client demani un reemborsament de l’import parcial (400 €) o íntegre, aquest import serà retornat un cop finalitzat el següent viatge (30 dies després d’haver finalitzat el viatge).

 

Consulta aqui les Condicions Generals completes