Política de privacitat

De conformitat a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de

Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de Soloraid, sl [D’ara endavant SOLORAIDS] domiciliada al Carrer Trobadiners, 44, 08700 Igualada (ESP), NIF B64348766, Correu electrònic sandraiders@soloraids.com per tal d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les ofertes i serveis que ofereix SOLORAIDS.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça sandraiders@soloraids.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ “.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a la Carrer Trobadiners, 44, 08700 Igualada (ESP), o mitjançant correu electrònic a sandraiders@soloraids.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ dE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLORAIDS, està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis als quals s’accedeix a través del portal web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als Usuaris de sandraiders.com, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SOLORAIDS, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter

Personal, per mitjà del present document, SOLORAIDS, informa:

1-Titularitat dels Fitxerss

SOLORAIDS, amb domicili social a Carrer Trobadiners, 44, 08700 Igualada (ESP), és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es . En concret, les dades recollides a través de la present web, s’incorporen al fitxer [WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2140830230]. Als que els serà aplicable la present Política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El fitxer [WEB, NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:


 1. Per al Fitxer [WEB, NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web sandraiders.com
 2. Resoldre les qüestions formulades i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes o serveis del portal titularitat de la SOLORAIDS.

  2.2-Encarregat del Tractament

  En el cas que hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

  2.3-Consentiment

  Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè la SOLORAIDS, envieu informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

  Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça sandraiders@soloraids.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

  3-Mesures de Seguretat

  SOLORAIDS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

  4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

  NOTA legal- Soloraid, S.L.

  Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [WEB, NEWSLETTER], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de SOLORAIDS, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter

  “Personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

  En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  – Enviar un correu electrònic a: sandraiders@soloraids.com

  – Comunicació per escrit dirigida a: SOLORAIDS, Ap. Carrer Trobadiners, 44, 08700 Igualada.

  SOLORAIDS, S.L. procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

  B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. SOLORAIDS procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

  5- Canvi de Normativa. SOLORAIDS es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:

  sandraiders@soloraids.com

  POLÍTICA DE COOKIES

  Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-ho. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i què no. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les * cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

  La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de galetes:

  Galetes de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes galetes, serveixen per analitzar pautes de trànsit de la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús

  Galetes permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les fem servir generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

  Galetes polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s’utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, SOLORAIDS, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

  Exemples de configuració de les galetes en diferents navegadors:

  Google Chrome

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl = es & amp; answer = 95.647

  Windows Explorer

  http://windows.microsoft.com/es-es/ Windows7 / how-to-manage-galetes-in-InternetExplorer-9

  Firefox

  http://support.mozilla.org/es/kb/ habilitar-i-desactivar-galetes-que-els-llocs-we

  Apple Safari

  http://support.apple.com/kb/ph5042

  Els informem que SOLORAIDS en el seu domini sandraiders.com no utilitza cap tipus de “galeta”, pel tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

  Un cop llegida tota la informació facilitada, vam avisar a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització de les seves navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.